بررسی تجربی ریزش گردابه درون لایه برشی جدا شده یک پله وارون

نویسندگان:

غلامحسین پوریوسفی؛ مسعود میرزائی؛ مجید حاجی پور

 

چکیده:

در مقاله حاضر، پژوهشی تجربی، با هدف بررسی ویژگی ­های الگوی جریان و ناحیه­ جدایش پیرامون پله­ وارون (BFS) با نسبت انبساط کم (پله آیرودینامیکی)، در گستره­ عدد رینولدز کوچکتر از ۵۴۰۰۰ و بزرگتر از ۱۸۰۰۰، صورت گرفته است. توزیع ضریب فشار متوسط روی سطح مدل پله، که با دستگاه مبدل فشار به دست آمد، نشان داد که الگوی جریان در این گستره از عدد رینولدز حالتی ساختاریافته پیدا کرده است. از طرف دیگر، به منظور بررسی ریزش گردابه ­ها در لایه برشی جداشده، رفتار لحظه ­ای دنباله­ پله نیز به کمک دستگاه جریان­سنج سیم داغ، مورد مطالعه قرار گرفت. طبق نتایج،مشاهده شد که افزایش سرعت جریان آزاد و به طبع آن افزایش آهنگ گردش و غلتش گردابه ­ها در لایه برشی، قدرت و دامنه گردابه ­ها و همچنین فرکانس ریزش آن ها را افزایش می­ دهد. به علاوه، با افزایش فاصله از لبه نوک پله و حرکت به طرف پایین­ دست لایه برشی، از تعداد گردابه­ های ریزش شده درون لایه برشی کاسته می­ شود ولی همزمان اندازه و دامنه گردابه ­های پایین­ دست افزایش می­ یابد.

کلیدواژه‌ها:

پله‌ی وارون؛ توزیع فشار؛ حباب جدایش؛ بازیابی جریان؛ ریزش گردابه

 

دانلود مقاله:

اینجا کلیک کنید